Delovni pripomočki

Pri svojem delu inženir uporablja različna orodja, stroje in naprave. V zadnjem času pa je glavni delovni pripomoček računalnik, na katerem snuje in konstruira zahtevne elemente. Osnovni materiali, ki jih uporablja inženir strojništva, so legirana in nelegirana jekla, barvaste kovine, litine, bele kovine, specialna jekla in drugo. Uporablja lahko tudi zaščitna sredstva, če je to potrebno.