Opis poklica

Inženir strojništva projektira stroje, naprave in druge industrijske izdelke, vodi projektne skupine in načrtuje tehnološke postopke.

Delovna področja, ki jih opravlja inženir strojništva, so izjemno raznovrstna in široka. Med drugim se inženir strojništva lahko ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem. Tržno najbolj donosni izdelki v svetovnem merilu so praviloma povsem novi in patentno zaščiteni izdelki, saj so plod načrtnega razvojnega dela. Inženirji strojništva so ključni strokovnjaki v razvojnih skupinah in dobro poznajo celotno metodologijo konstruiranja. V vseh vejah industrije in tudi v drugih delih gospodarstva tvorijo stroji, naprave in vozila materialno osnovo pridelave, predelave in izdelave. Vsak zastoj stroja zaradi okvare pomeni zaustavitev obratovanja in s tem ne le primerno škodo, temveč še mnogo večjo sekundarno škodo. Kjer je strojev, naprav in vozil veliko, je potreben inženir, ki vodi njihovo vzdrževanje. Dobro poznavanje sestave stroja in predvidevanje možnih okvar lahko skrajšajo zastoje ter zmanjšajo sekundarno škodo. Večja podjetja in sistemi imajo praviloma svoje službe vzdrževanja. Inženir strojništva pogosto pripravlja proizvodno – tržne parametre, skrbi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja in komunicira s strankami.

Njegovi izdelki so: konstrukcije strojev in naprav ter drugih industrijskih izdelkov, projektiranje strojev in naprav, vodenje projektne skupine, načrtovanje tehnoloških postopkov, vodenje in organizacija proizvodnje, projektiranje naprav in energetskih postrojenj in vzdrževanje letal. Lahko je strokovnjak za izvedenska mnenja in ekspertno odločanje, strokovnjak za intelektualno lastnino in podobno.

Inženir strojništva opravlja svoje delo večinoma v zaprtih in urejenih delovnih prostorih, redkeje tudi na prostem. Najpomembnejše psihofizične sposobnosti za uspešno delo v poklicu so smisel za reševanje tehničnih problemov, splošna iznajdljivost in smisel za reševanje matematičnih problemov.