Šolanje

Za opravljanje poklica je potrebno pridobiti znanja na ustreznih visokošolskih ustanovah. Inženir strojništva je popolnoma usposobljen za samostojno delo. Obvladati mora vsa znanja strojniške stroke ter znanja vodenja.

Fakultete: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor

Študij strojništva se zaključi z diplomsko nalogo. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da se posluša vzporedno le predavanja enega predmeta.

Višješolski strokovni program strojništvo je sodoben izobraževalni program, ki poleg strokovnih posreduje tudi splošna znanja in diplomantom pomaga razvijati tako strokovne kot splošne kompetence. Med strokovnimi kompetencami so pomembna predvsem znanja, povezana z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, med splošnimi pa komunikacija, tuji jezik in ekonomika.