Razmere za delo

Inženir strojništva svoje delo opravlja večinoma v zaprtih in urejenih delovnih prostorih, delo opravlja popolnoma samostojno, četudi v navzočnosti drugih, pogosto dela v dveh ali celo v treh izmenah. Razumeti mora kvaliteto življenja, ki izhaja iz zdravega načina življenja in prehranjevanja ter poznati pomen zdravstvenega varstva. Obvladati mora telesne aktivnosti, ki so pomembne za varno opravljanje dela in metode ter postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa.

Delo inženirja strojništva običajno fizično ni zahtevno. Zaradi natančnosti pri delu potrebuje normalen vid, sluh in zdrave roke. Imeti mora tudi zdravo hrbtenico, ker je delo v precejšnji meri povezano s sedenjem ter rahlo upognjeno držo.